Aplică acum pentru creditul vista home
Credite pentru investiţii imobiliare
Credite nevoi personale – Vista 4U
Vista Auto
Termeni și condiţii
Condiţii de eligibilitate
Informații utile
Condiţii de eligibilitate
Descriere
Termeni și condiţii
Vista Home
Vista Green Home
Programul Noua Casă
Termeni și condiţii
Condiţii de eligibilitate
Informații utile
Termeni și condiţii
Condiţii de eligibilitate
Informații utile
Descriere
Termeni și Condiții
Condiţii de eligibilitate
Condiţii de eligibilitate
Descriere
Termeni și condiţii
Termeni și condiţii
Condiţii de eligibilitate
Informaţii utile
Termeni și condiţii
Condiţii de eligibilitate

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente şi nerezidente (conform Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat cu completările şi modificările ulterioare).

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista 4U, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Înainte de contractarea unui credit, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

Alegerea monedei creditului: dacă obţineţi venituri în Lei şi doriţî să contractaţi un credit în valută trebuie să aveţi în vedere faptul că moneda locală (Leu) se poate deprecia, astfel s-ar putea să plătiţi mai mulţi lei atunci când veţi cumpăra euro pentru achitarea ratei lunare.

Vă recomandăm să contractaţi creditul în moneda în care obţineţi veniturile.

Tipul de dobândă, fixă sau variabilă: de exemplu, dacă alegeţi o rată fixă a dobânzii pentru o perioadă, aceasta înseamnă că rata lunară (compusă din principal şi dobândă) va ramâne aceeaşi în toată această perioadă; o rată lunară fixă ar putea fi pentru Dvs. un bun instrument de planificare a cheltuielilor lunare şi de alocare a bugetului personal.

Dacă optaţi pentru o rată variabilă a dobânzii, trebuie să ştiţi că aceasta este calculată şi actualizată periodic în funcţie de un indice de referintă (IRCC/ Euribor), la care se adaugă marja fixă a Băncii. În timp, acest indice poate scădea sau creşte, afectând astfel rata lunară de plată. De exemplu, dacă indicele de referinţă scade, suma lunară de plată este ajustată corespunzator şi veţi plăti mai puţin. Pe de altă parte, indicele de referinţa poate creşte, caz în care şi dobânda la credit va creşte, iar obligaţia lunară de plată se va mări şi ea şi astfel poate deveni dificilă rambursarea ratei lunare.

DAE (dobânda anuală efectivă): DAE este un bun instrument care vă ajută să comparaţi ofertele creditorilor şi să o alegeţi pe cea mai avantajoasă pentru Dvs. din perspectiva tuturor costurilor creditului (dobânda, comisionul de analiză a dosarului de credit, comisionul anual de administrare a creditului şi alte costuri, după caz).

Taxe și comisioane: acestea sunt cunoscute înca de la început, sunt incluse în contractul de credit şi nu se pot modifica de către Bancă pe toată durata creditului; de asemenea, aveţi siguranţa că, pe parcursul creditului, nu vor exista alte costuri suplimentare decât cele mentionate deja în contract.

Valoarea totală plătibilă: este suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului, include toate sumele lunare de plată pe care le veţi achita la sfărşitul perioadei de creditare.

Suma lunară de rambursat: aceasta este compusă din principal și dobândă şi puteţi alege între rambursare în rate lunare egale (anuităţi - în primii ani veţi plăti lunar mai multă dobândă şi mai puţin capital) sau rate lunare descrescătoare (în primii ani veţi plăti o sumă lunară mai mare, respectiv rambursaţi mai mult capital decât dobândă).

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţa și ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit. Vă rugăm să aveţi grijă să efectuaţi plăţile lunare la timp, la data prevăzută în graficul de rambursare, deoarece în caz contrar, veţi plăti dobândă penalizatoare. Întărzierile la plată ratei vor fi raportate la Centrala Riscului de Credit (pentru creditele în valoare de peste 20.000 Lei), iar dacă întârziaţi mai mult de 30 de zile, situaţia creditului Dvs. va fi transmisă şi către bazele de date ale S.C. Biroul de Credit S.A, iar aceste informaţii ar putea să vă îngreuneze obţinerea de credite pe viitor.

"VISTA 4U" este un credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară, pe care îl puteți utiliza pentru acoperirea unor cheltuieli personale, fără justificarea utilizării sumelor acordate, precum şi pentru refinanţarea unor credite de consum de la alte instituţii financiare.

Astfel, proprietatea dumneavoastră vă poate oferi accesul la bani pentru o investiţie, o maşină sau eventuale cheltuieli neprevăzute.

Cu o sumă a creditului care poate ajunge până la 70% din valoarea evaluată a garanţiei pentru creditele în Lei şi până la 60% din valoarea evaluată a garanţiei pentru creditele în Euro, o paletă largă de venituri acceptate, creditul Vista 4U este, cu siguranţă, cea mai bună alegere.

Valoarea creditului:

 • Minimum 22.000 Lei sau 5.000 Euro
 • Maximum 800.000 Lei sau 160.000 Euro
 • Suma finanţată poate fi de până la 70% din valoarea garanţiei pentru creditele în Lei şi de până la 60% pentru creditele în Euro

Moneda: Lei/ Euro.

Durata creditului: maximum până la 60 luni (5 ani)

Modalităţi de rambursare a creditului:

 • Până la 60 Rate Lunare egale (anuităţi) compuse din principal şi dobândă
 • Până la 60 Rate Lunare descrescătoare compuse din principal şi dobândă

Comisionul de rambursare anticipată: 0%

Tipurile de rată a dobânzii disponibile: variabilă

Credite în LEI: Rata dobânzii
Variabilă pe toată durata creditului, după formula: IRCC + Marjă Fixă* 5,0 p.p
Indicele de referinţa IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecărui an.
*Clienţii care îşi virează salariul lunar la Bancă beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 0,50 puncte procentuale
Credite în EURO: Rata dobânzii
Variabilă pe toată durata creditului, după formula: EURIBOR 3 Luni + Marjă Fixă* 7,1 p.p
Indicele de referinţa EURIBOR 3 Luni este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie și Octombrie ale fiecărui an.
*Clienţii care îşi virează salariul lunar la Bancă beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 0,30 puncte procentuale

Exemplu reprezentativ Vista 4U

Vă rugăm să accesați acest link.

Garanţii:

 • Ipotecă asupra unui bun imobil
 • Ipotecă reală mobiliară asupra conturilor curente ale Împrumutatului/ Garanţilor deschise la Vista Bank (România) S.A.
 • Ipotecă reală mobiliară asupra poliţei/ contractului de asigurare de incendiu şi alte calamităţi a bunului imobil ipotecat (obligatorie, cu excepţia terenurilor)

Comisioane:

 • Comision de analiză dosar: 500 LEI pentru creditele în Lei sau 150 Euro pentru creditele în Euro, sumă fixă, se plăteşte o singură dată, la semnarea contractului de credit, din surse proprii;
 • Comisionul anual de administrare a creditului: 0,1% pe an aplicabil la soldul creditului, nu este inclus în rate; comisionul este datorat anual creditorului pentru administrarea creditului;
 • Comision Unic în valoare de 25 Euro în echivalent LEI, pentru servicii solicitate în mod expres de client pe durata creditului şi pentru care este necesar acordul Băncii, respectiv emiterea de: acord de închiriere/ comodat, acord de alipire, acord de dezmembrare, acord de demolare, acord de construire.

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment această ofertă, urmând ca noile condiţii să fie comunicate Clienţilor săi, prin afişare la sediul unitaţilor Băncii, cu excepţia ofertelor înaintate clienţilor conform normelor legale în vigoare.

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţa şi ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Posibile costuri suplimentare:

Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a contracta un credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară, pot exista costuri suplimentare, care nu sunt incluse în costul total al creditului; în cazul în care o parte din aceste costuri sunt anterioare încheierii contractului, acestea trebuie achitate indiferent dacă se încheie sau nu contractul de credit.

Aceste costuri suplimentare pot fi, de exemplu:

 • Taxa de evaluare a bunului imobil (obţinerea creditului este condiţionata de prezentarea unui raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de către un evaluator autorizat); costul cu evaluarea ar putea fi începând de la 500 LEI la care se adaugă TVA, plătibil către evaluatorul autorizat;
 • Costuri cu poliţa de asigurare a bunului imobil (obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unei poliţe de asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru bunul imobil adus în garanţie, cu excepţia terenurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea Băncii);
 • Taxele notariale şi de publicitate a garanţiilor;
 • Alte costuri datorate terţilor.

Dacă sunteți interesat(ă) de creditul Vista 4U, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente şi nerezidente (conform Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat cu completările şi modificările ulterioare).

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista 4U Refinanţare, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

"VISTA 4U" este un credit de consum garantat cu ipotecă adresat persoanelor fizice având ca scop acoperirea unor cheltuieli personale, fără justificarea utilizării sumelor acordate, precum şi pentru refinanţarea de credite de consum de la alte instituţii financiare.

Prea multe carduri de credit sau credite de consum? Strânge-ţi toate ratele într-una singură.

Creditul de nevoi personale "Vista 4U" te poate uşura de povara acelor dobânzi uriaşe pentru creditele negarantate. Are dobândă atractivă, cu alte cuvinte: o rată lunară mai mică.

Cu o sumă a creditului care poate ajunge până la 85% din valoarea evaluată a garanţiei pentru creditele în Lei şi până la 75% din valoarea evaluată a garanţiei pentru creditele în Euro, o paletă largă de venituri acceptate, creditul Vista 4U este cu siguranţa, cea mai bună alegere.

Înainte de contractarea unui credit, vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

Alegerea monedei creditului: dacă obţineti venituri în Lei şi doriţi să contractaţi un credit în valută trebuie să aveţi în vedere faptul că moneda locală (Leu) se poate deprecia, astfel s-ar putea să plătiţi mai mulţi lei atunci când veţi cumpăra euro pentru achitarea ratei lunare.

Vă recomandăm să contractaţi creditul în moneda în care obţineţi veniturile.

Tipul de dobândă, fixă sau variabilă: de exemplu, dacă alegeţi o rată fixă a dobânzii pentru o perioadă, aceasta înseamnă că rata lunară (compusă din principal și dobândă) va ramâne aceeaşi în toată această perioadă; o rată lunară fixă ar putea fi pentru Dvs. un bun instrument de planificare a cheltuielilor lunare şi de alocare a bugetului personal.

Dacă optaţi pentru o rată variabilă a dobânzii, trebuie sa ştiţi că aceasta este calculată şi actualizată periodic în funcţie de un indice de referinţa (IRCC/ Euribor), la care se adaugă marja fixă a Băncii. În timp, acest indice poate scădea sau creşte, afectând astfel rata lunară de plată. De exemplu, dacă indicele de referinţa scade, suma lunară de plată este ajustată corespunzator şi veţi plăti mai puţin. Pe de altă parte, indicele de referintă poate creşte, caz în care şi dobânda la credit va creşte, iar obligaţia lunară de plată se va mări şi ea şi astfel poate deveni dificilă rambursarea ratei lunare.

DAE (dobândă anuală efectivă): DAE este un bun instrument care vă ajută să comparaţi ofertele creditorilor şi să o alegeţi pe cea mai avantajoasă pentru Dvs. din perspectiva tuturor costurilor creditului (dobăndă, comisionul de analiză a dosarului de credit, comisionul anual de administrare a creditului şi alte costuri, după caz).

Taxe şi comisioane: acestea sunt cunoscute înca de la început, sunt incluse în contractul de credit şi nu se pot modifica de către Bancă pe toată durata creditului; de asemenea, aveţi siguranţa că, pe parcursul creditului, nu vor exista alte costuri suplimentare decât cele menţionate deja în contract.

Valoarea totală plătibilă: este suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului, include toate sumele lunare de plată pe care le veţi achita la sfârşitul perioadei de creditare.

Suma lunară de rambursat: aceasta este compusă din principal și dobândă şi puteţi alege între rambursare în rate lunare egale (anuităţi - în primii ani veţi plăti lunar mai multă dobândă şi mai puţin capital) sau rate lunare descrescătoare (în primii ani veţi plăti o sumă lunară mai mare, respectiv rambursaţi mai mult capital decât dobândă).

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţa şi ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Vă rugăm să aveţi grija să efectuaţi plăţile lunare la timp, la data prevăzută în graficul de rambursare, deoarece în caz contrar, veţi plăti dobândă penalizatoare. Întârzierile la plata ratei vor fi raportate la Centrala Riscului de Credit (pentru creditele în valoare de peste 20.000 Lei), iar dacă întârziaţi mai mult de 30 de zile, situaţia creditului Dvs. va fi transmisă şi către bazele de date ale S.C. Biroul de Credit S.A, iar aceste informaţii ar putea să vă îngreuneze obţinerea de credite pe viitor.

Valoarea creditului:

 • Minimum 22.000 Lei sau 5.000 Euro
 • Maximum 1.000.000 Lei sau 200.000 Euro
 • Suma finanţată poate fi de până la 85% din valoarea garanţiei pentru creditele în Lei şi de până la 80% pentru creditele în Euro

Moneda: Lei/ Euro.

Durata creditului: maximum până la 60 luni (5 ani)

Modalităţi de rambursare a creditului:

 • Până la 60 Rate Lunare egale (anuităţi) compuse din principal şi dobândă
 • Până la 60 Rate Lunare descrescătoare compuse din principal şi dobândă

Comisionul de rambursare anticipată: 0% comision, indiferent de tipul dobânzii, fixă sau variabilă

Tipurile de rată a dobânzii disponibile:

Credite în Lei: puteţi alege între o dobândă variabilă pe toată durata creditului sau o dobândă fixă 1 an şi apoi variabilă.

Credite în Lei: Rata dobânzii
Variabilă pe toată durata creditului, după formula: IRCC + Marjă Fixă* 5,0 p.p FIXĂ 1 an 6,50% pe an, apoi Variabilă pe toată durata creditului, după formula: IRCC + Marjă Fixă* 5,0 p.p
Indicele de referinţa IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecărui an.
*Clienţii care îşi virează salariul lunar la Bancă beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 0,50 puncte procentuale

Credite în valută (euro): dobânda variabilă pe toată durata creditului

Credite în Euro: Rata dobânzii

Variabilă pe toată durata creditului, după formula: EURIBOR 6 Luni + Marjă Fixă* 7,1 p.p

Indicele de referinţa EURIBOR 6 Luni este revizuibil semestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui semestru, în lunile Ianuarie și Iulie ale fiecărui an.

*Clienţii care îşi virează salariul lunar la Bancă beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 0,30 puncte procentuale

 

Garanţii:

 • Ipotecă asupra unui bun imobil
 • Ipotecă reală mobiliară asupra conturilor curente ale Împrumutatului/ Garanţilor deschise la Vista Bank (România) S.A.
 • Ipotecă reală mobiliară asupra poliţei/ contractului de asigurare de incendiu şi alte calamităţi a bunului imobil ipotecat (obligatorie, cu excepţia terenurilor)

Comisioane:

 • Comision de analiză dosar: 500 LEI pentru creditele în Lei sau 150 Euro pentru creditele în Euro, sumă fixă, se plăteşte o singură dată, la semnarea contractului de credit, din surse proprii;
 • Comisionul anual de administrare a creditului: 0,1% pe an aplicabil la soldul creditului, nu este inclus în rate; comisionul este datorat anual creditorului pentru administrarea creditului;
 • Comision Unic în valoare de 25 (douăzecişicinci) Euro în echivalent LEI, pentru servicii solicitate în mod expres de client pe durata creditului şi pentru care este necesar acordul Băncii, respectiv emiterea de: acord de închiriere/ comodat, acord de alipire, acord de dezmembrare, acord de demolare, acord de construire, acord pentru schimbarea unităţii teritoriale a Băncii.

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment această ofertă, urmând ca noile condiţii să fie comunicate Clienţilor săi, prin afişare la sediul unitaţilor Băncii, cu excepţia ofertelor înaintate clienţilor conform normelor legale în vigoare.

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţa şi ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Posibile costuri suplimentare:

Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a contracta un credit de consum garantat cu ipotecă imobiliară, pot exista costuri suplimentare, care nu sunt incluse în costul total al creditului; în cazul în care o parte din aceste costuri sunt anterioare încheierii contractului, acestea trebuie achitate indiferent dacă se încheie sau nu contractul de credit.

Aceste costuri suplimentare pot fi, de exemplu:

 • Taxa de evaluare a bunului imobil (obţinerea creditului este condiţionată de prezentarea unui raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de către un evaluator autorizat); costul cu evaluarea ar putea fi începând de la 80 Euro la care se adaugă TVA, plătibil în echivalent Lei către evaluatorul autorizat;
 • Costuri cu poliţa de asigurare a bunului imobil (obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unei poliţe de asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru bunul imobil adus în garanţie, cu excepţia terenurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea Băncii);
 • Taxele notariale şi de publicitate a garanţiilor;
 • Alte costuri datorate terţilor.

Exemplu reprezentativ Vista 4U Refinantare: Exemplu_reprezentativ_Vista_4U_Ianuarie_2020

Fie că sunteţi interesat să cumpăraţi o locuinţa sau un teren, o casa de vacanţă, să renovaţi un imobil sau să vă refinanţaţi un credit care a devenit prea scump, la VISTA BANK avem soluţiile potrivite pentru fiecare și o echipă pregatită să vă asiste pe durata întregului proces de finanţare. Iar dacă vă încasați venitul lunar prin Vista Bank, beneficiați de o reducere avantajoasă a dobânzii față de cea standard!

 • Finanțăm până la 85% din valoarea garanției pentru creditele în lei și până la 80% pentru cele în euro;
 • Puteți opta pentru o perioadă lungă de rambursare – de pȃnă la 35 ani;
 • Marjă fixă redusă față de cea standard, începând de la 2,5%/an la creditul în lei, dacă veniți cu venitul lunar la Vista Bank;
 • Puteţi alege între o dobândă variabilă pe toată durată creditului sau o dobȃndă fixă pentru o anumită perioadă și apoi variabilă;
 • Venitul Dvs. este esenţial pentru determinarea sumei creditului pe care o puteţi accesa.

Detaliile ofertei creditelor imobiliare VISTA BANK sunt atent studiate pentru ca Dvs. să beneficiaţi de cele mai competitive condiţii.

Concret, creditul pentru investiţii imobiliare poate fi utilizat pentru:

 • Dobȃndirea ori menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren și/sau unei construcţii, realizate sau care urmeaza să se realizeze, sau
 • Reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea unei construcţii, sau
 • Viabilizarea unui teren, sau
 • Rambursarea unui credit pentru investiţii imobiliare.

Valoarea creditului:

 • Minimum 33.000 Lei sau 7.500 Euro
 • Suma finanţată poate fi de până la 85% din valoarea garanţiei pentru creditele în Lei şi de până la 80% pentru creditele în Euro.

Monedă: Lei/ Euro.

Durata creditului: maximum până la 420 luni (35 ani).

Modalităţi de rambursare a creditului:

 • Până la 420 Rate Lunare egale (anuităţi) compuse din principal și dobândă
 • Până la 420 Rate Lunare descrescătoare compuse din principal și dobândă

Comisionul de rambursare anticipată: 0% comision, indiferent de tipul dobânzii, fixă sau variabilă

Tipurile de rată a dobânzii disponibile:

Credite în LEI - Rata dobânzii:
Variabilă pe toată durata creditului, după formula IRCC + Marjă Fixă* 3,25 p.p. FIXĂ 1 an 7,5% pe an, apoi Variabilă pe toată durata creditului, după formula: IRCC + Marjă Fixă* 3,25 p.p.
Indicele de referinţă IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecărui an.
*Clienţii care îşi încasează venitul lunar la Vista Bank beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 0,75 puncte procentuale (marja fixă devine 2,5%/an) dacă valoarea creditului reprezinta maximum 70% din valoarea garanției, respectiv cu 0,40 puncte procentuale (marja fixă devine 2,85%/an) dacă valoarea creditului este peste
70%(maxim 85%) din valoarea garanției.
Credite în EURO - Rata dobânzii:
Variabilă pe toată durata creditului, după formula: EURIBOR 6 Luni + Marjă Fixă** 5,2 p.p. FIXĂ 3 ani 6%*** pe an, apoi Variabilă pe toată durata creditului, după formula: EURIBOR 6 Luni + Marjă Fixă** 5,2 p.p.
Indicele de referinţa EURIBOR 6 Luni este revizuibil semestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui semestru (în lunile ianuarie şi iulie ale fiecărui an), în perioada în care rata dobânzii aferente creditului este variabilă.
**Clienţii care îşi încasează venitul lunar la Vista Bank beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 1,80 puncte procentuale (marja fixă devine 3,4%/an) dacă valoarea creditului reprezinta maximum 70% din valoarea garanției, respectiv cu 1,55 puncte procentuale (marja fixă devine 3,65%/an dacă valoarea creditului este peste 70%(maxim 80%) din valoarea garanției.
***NOU! Ofertă promoțională: În perioada 06 februarie 2024 – 31 iulie 2024, clienții rezidenți care solicită un credit Vista Home pentru refinanțarea creditelor imobiliare/ipotecare de la alte bănci beneficiază de dobândă fixă în primii 3 ani redusă față de dobânda standard, de doar 5,2% pe an.

Exemplu reprezentativ Vista Home

Vă rugăm să accesați acest link.

Garanţii:

 • Ipotecă asupra unui bun imobil
 • Ipotecă reală mobiliară asupra conturilor curente ale Împrumutatului/ Garanţilor deschise la Vista Bank (România) S.A.
 • Ipotecă reală mobiliară asupra poliţei/ contractului de asigurare de incendiu şi alte calamităţi a bunului imobil ipotecat (obligatorie, cu excepţia terenurilor).

Comisioane:

 • Comision de analiză dosar: 500 LEI pentru creditele în Lei sau 150 Euro pentru creditele în Euro, sumă fixă, se plăteşte o singură dată, la semnarea contractului de credit, din surse proprii; În perioada 06 februarie 2024 – 31 iulie 2024, clienții rezidenți care solicită credit Vista Home în Euro cu dobândă fixă 3 ani, apoi Variabilă, pentru refinanțarea creditelor imobiliare/ipotecare de la alte bănci beneficiază de 0 (zero) comision de analiză dosar;
 • Comisionul anual de administrare a creditului: Credite în lei: 200 LEI pe an, Credite în Euro: 0.2% p.a. aplicabil la soldul creditului, nu este inclus în rate; comisionul este datorat anual creditorului pentru administrarea creditului;
 • Comision Unic în valoare de 25 Euro în echivalent LEI, pentru servicii solicitate în mod expres de client pe durata creditului şi pentru care este necesar acordul Băncii, respectiv emiterea de: acord de închiriere/ comodat, acord de alipire, acord de dezmembrare, acord de demolare, acord de construire.

In cazul persoanelor fizice nerezidente, oferta este diferita. Pentru mai multe informatii va asteptam in orice unitate Vista Bank.

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment această ofertă, urmând ca noile condiţii să fie comunicate Clienţilor săi, prin afişare pe pagina web a Băncii, precum şi la sediul unităţilor Băncii, cu excepţia ofertelor înaintate clienţilor conform normelor legale în vigoare.

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă şi ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Posibile costuri suplimentare:

Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a contracta un credit pentru investiţii imobiliare, pot exista costuri suplimentare, care nu sunt incluse în costul total al creditului; în cazul în care o parte din aceste costuri sunt anterioare încheierii contractului, acestea trebuie achitate indiferent dacă se încheie sau nu contractul de credit.

Aceste costuri suplimentare pot fi, de exemplu:

 • Taxa de evaluare a bunului imobil (obţinerea creditului este condiţionata de prezentarea unui raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de către un evaluator autorizat); costul cu evaluarea ar putea fi începând de la 500 LEI la care se adaugă TVA, plătibil către evaluatorul autorizat;
 • Costuri cu poliţa de asigurare a bunului imobil (obţinerea creditului conform clauzelor si condiţiilor convenite este condiţionata de încheierea unei poliţe de asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru bunul imobil adus în garanţie, cu excepţia terenurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea Băncii);
 • Costuri cu poliţa de asigurare pentru risc financiar de neplată, pe care aveți posibilitatea de a o încheia cu un asigurator.
 • Taxele notariale şi de publicitate a garanţiilor;
 • Alte costuri datorate terţilor.

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista Home, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente şi nerezidente (conform Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat cu completările şi modificările ulterioare).

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista Home, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Înainte de contractarea unui credit, vă rugăm sa acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

Alegerea monedei creditului: dacă obţineţi venituri în Lei și doriţi să contractaţi un credit în valută trebuie să aveţi în vedere faptul că moneda locala (Leu) se poate deprecia, astfel s-ar putea să plătiţi mai mulţi lei atunci cȃnd veţi cumpăra euro pentru achitarea ratei lunare. Vă recomandăm să contractaţi creditul în moneda în care obţineţi veniturile.

Tipul de dobândă, fixă sau variabilă: de exemplu, dacă alegeţi o rată fixă a dobânzii pentru o perioadă, aceasta înseamnă că rata lunară (compusă din principal și dobândă) va rămâne aceeași în toată aceasta perioadă; o rată lunară fixă ar putea fi pentru Dvs. un bun instrument de planificare a cheltuielilor lunare și de alocare a bugetului personal.

Dacă optaţi pentru o rată variabilă a dobȃnzii, trebuie să știţi că aceasta este calculată și actualizată periodic în funcţie de un indice de referinţă (IRCC/Euribor), la care se adaugă marja fixă a Băncii. În timp, acest indice poate scădea sau crește, afectȃnd astfel rata lunară de plată.

De exemplu, dacă indicele de referinţă scade, suma lunară de plată este ajustată corespunzator și veţi plăti mai puţin. Pe de altă parte, indicele de referinţă poate crește, caz în care și dobȃnda la credit va crește, iar obligaţia lunară de plată se va mări și ea și astfel poate deveni dificilă rambursarea ratei lunare.

DAE (dobânda anuală efectivă): DAE este un bun instrument care vă ajută să comparaţi ofertele creditorilor și să o alegeţi pe cea mai avantajoasă pentru Dvs. din perspectiva tuturor costurilor creditului (dobȃnda, comisionul de analiză a dosarului de credit, comisionul anual de administrare a creditului și alte costuri, după caz).

Taxe și comisioane: acestea sunt cunoscute înca de la început, sunt încluse în contractul de credit și nu se pot modifica de către Bancă pe toată durata creditului; de asemenea, aveţi siguranţa că, pe parcursul creditului, nu vor exista alte costuri suplimentare decat cele mentionate deja în contract.

Valoarea totală plătibilă: este suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului, include toate sumele lunare de plată pe care le veţi achita la sfarsitul perioadei de creditare.

Suma lunară de rambursat: aceasta este compusă din principal și dobȃndă și puteţi alege între rambursare în rate lunare egale (anuităti - în primii ani veţi plăti lunar mai multa dobȃndă și mai puţin capital) sau rate lunare descrescătoare (în primii ani veţi plăti o sumă lunară mai mare, respectiv rambursaţi mai mult capital decȃt dobȃnda).

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă și ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Vă rugăm să aveţi grijă să efectuaţi plăţile lunare la timp, la data prevazută în graficul de rambursare, deoarece în caz contrar, veţi plăti dobȃnda penalizatoare. Întarzierile la plata ratei vor fi raportate la Centrala Riscului de Credit (pentru creditele în valoare de peste 20.000 Lei), iar dacă întȃrziaţi mai mult de 30 de zile, situaţia creditului Dvs. va fi transmisă și către bazele de date ale S.C. Biroul de Credit S.A, iar aceste informaţii ar putea sa va îngreuneze obţinerea de credite pe viitor.

Finanțare cu costuri preferențiale pentru Locuințe Verzi

De ce să alegeți o Locuință Verde? Deoarece este investiția ideală într-un viitor mai bun. Vă asigură un trai mai sănătos și mai confortabil, un impact minim asupra mediului și, nu în ultimul rând, aduce economii pe termen lung prin costurile reduse la utilități și reparații.

Iar Vista Green Home vă oferă o alternativă mai avantajoasă de finanțare față de creditele standard!

Astfel, dacă alegeți o locuință verde, prietenoasă cu mediul, noi vă răsplătim cu finanțare la costuri preferențiale (dobândă și comisioane). Mai mult, puteti beneficia cumulat si de discount-ul de dobândă pentru virarea veniturilor lunare la Vista Bank, accesând astfel cea mai avantajoasă ofertă de credit imobiliar din portofoliul băncii!

Beneficii:

 • Marjă fixă redusă față de cea standard, începând de la 2,35%/an, dacă veniți cu venitul lunar la Vista Bank;
 • Reducere de 50% la comisioanele standard de analiză dosar și de administrare anuală a creditului;
 • Puteți opta pentru o perioadă lungă de rambursare – de pȃnă la 35 ani;
 • Finanțăm până la 85% din valoarea garanției pentru creditele în lei și până la 80% pentru cele în euro;
 • Venitul Dvs. este esenţial pentru determinarea sumei creditului pe care o puteţi accesa.

Detaliile ofertei creditelor imobiliare VISTA BANK sunt atent studiate pentru ca Dvs. să beneficiaţi de cele mai competitive condiţii.

Concret, creditul imobiliar Vista Green Home poate fi utilizat de clienții persoane fizice care:

 • Achiziționează, modernizează, extind sau construiesc locuințe rezidențiale certificate sau pre-certificate ca Locuințe Verzi (Green Homes) de către RoGBC
 • Achizitioneaza apartamente finalizate intr-un proiect rezidential certificat sau pre-certificat ca Locuințe Verzi (Green Homes) de către RoGBC
 • Isi refinanteaza un credit pentru investiţii imobiliare rezidentiale, in cazul in care locuinta achizitionata/modernizata/construita este certificata sau pre-certificata ca Locuința Verde (Green Home) de către RoGBC.

Ce înseamnă o Locuință Verde?

Locuinţele Verzi îndeplinesc o serie de criterii de sustenabilitate care asigură atât un impact minim asupra mediului, cât și o calitate superioară a vieții pentru proprietari.

Astfel, proiectele verzi presupun o performanță energetică ridicată, un consum de apă diminuat, mai multă lumină naturală, aer curat în interior, confort acustic, materiale durabile (reparații mai rare), design multifuncțional, amenajare peisagistică, utilizarea de materiale non-toxice, emisii reduse de carbon, sistem de sortare și colectare a deșeurilor, acces rapid la mijloacele de transport în comun sau facilitarea transportului pietonal, cu bicicleta sau mașina electrică.

Din punctul de vedere al costurilor, investiţiile inițiale în calitate și performanţă sunt compensate în timp prin economiile realizate din facturile mult mai mici la utilități și reparaţii.

Cum sunt certificate Locuințele Verzi?

Certificarea Verde este acordată de instituții specializate, iar Vista Bank acceptă Locuințele Verzi certificate sau pre-certificate de Romania Green Building Council (RoGBC).

Pentru a afla mai multe detalii, vă invităm să accesați site-ul RoGBC.

Valoarea creditului:

 • Minimum 33.000 Lei sau 7.500 Euro
 • Suma finanţată poate fi de până la 85% din valoarea garanţiei pentru creditele în Lei şi de până la 80% pentru creditele în Euro.

Monedă: Lei/ Euro.

Durata creditului: maximum până la 420 luni (35 ani).

Modalităţi de rambursare a creditului:

 • Până la 420 Rate Lunare egale (anuităţi) compuse din principal și dobândă
 • Până la 420 Rate Lunare descrescătoare compuse din principal și dobândă

Comisionul de rambursare anticipată: 0% comision

Tipurile de rată a dobânzii disponibile:

Credite în LEI - Rata dobânzii:
Variabilă pe toată durata creditului, după formula IRCC + Marjă Fixă* 3,10 p.p.
Indicele de referinţă IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecărui an.
*Clienţii care îşi încasează venitul lunar la Vista Bank beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 0,75 puncte procentuale (marja fixă devine 2,35%/an) dacă valoarea creditului reprezinta maximum 70% din valoarea garanției, respectiv cu 0,40 puncte procentuale (marja fixă devine 2,70%/an) dacă valoarea creditului este peste
70%(maxim 85%) din valoarea garanției.
Credite în EURO - Rata dobânzii:
Variabilă pe toată durata creditului, după formula: EURIBOR 6 Luni + Marjă Fixă** 5,05 p.p.
Indicele de referinţa EURIBOR 6 Luni este revizuibil semestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui semestru (în lunile ianuarie şi iulie ale fiecărui an).
**Clienţii care îşi încasează venitul lunar la Vista Bank beneficiază de o reducere a marjei fixe cu 1,80 puncte procentuale (marja fixă devine 3,25%/an) dacă valoarea creditului reprezinta maximum 70% din valoarea garanției, respectiv cu 1,55 puncte procentuale (marja fixă devine 3,50%/an) dacă valoarea creditului este peste 70%(maxim 80%) din valoarea garanției.

Exemplu reprezentativ Vista Green Home

Vă rugăm să accesați acest link.

Garanţii:

 • Ipotecă asupra unui bun imobil
 • Ipotecă reală mobiliară asupra conturilor curente ale Împrumutatului/ Garanţilor deschise la Vista Bank (România) S.A.
 • Ipotecă reală mobiliară asupra poliţei/ contractului de asigurare de incendiu şi alte calamităţi a bunului imobil ipotecat (obligatorie, cu excepţia terenurilor).

Comisioane:

 • Comision de analiză dosar: 250 LEI pentru creditele în Lei sau 75 Euro pentru creditele în Euro, sumă fixă, se plăteşte o singură dată, la semnarea contractului de credit, din surse proprii;
 • Comisionul anual de administrare a creditului: Credite în lei: 100 LEI pe an, Credite în Euro: 0.1% p.a. aplicabil la soldul creditului, nu este inclus în rate; comisionul este datorat anual creditorului pentru administrarea creditului;
 • Comision Unic în valoare de 25 Euro în echivalent LEI, pentru servicii solicitate în mod expres de client pe durata creditului şi pentru care este necesar acordul Băncii, respectiv emiterea de: acord de închiriere/ comodat, acord de alipire, acord de dezmembrare, acord de demolare, acord de construire.

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment această ofertă, urmând ca noile condiţii să fie comunicate Clienţilor săi, prin afişare pe pagina web a Băncii, precum şi la sediul unităţilor Băncii, cu excepţia ofertelor înaintate clienţilor conform normelor legale în vigoare.

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă şi ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Posibile costuri suplimentare:

Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a contracta un credit pentru investiţii imobiliare, pot exista costuri suplimentare, care nu sunt incluse în costul total al creditului; în cazul în care o parte din aceste costuri sunt anterioare încheierii contractului, acestea trebuie achitate indiferent dacă se încheie sau nu contractul de credit.

Aceste costuri suplimentare pot fi, de exemplu:

 • Taxa de evaluare a bunului imobil (obţinerea creditului este condiţionata de prezentarea unui raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de către un evaluator autorizat); costul cu evaluarea ar putea fi începând de la 500 LEI la care se adaugă TVA, plătibil către evaluatorul autorizat;
 • Costuri cu poliţa de asigurare a bunului imobil (obţinerea creditului conform clauzelor si condiţiilor convenite este condiţionata de încheierea unei poliţe de asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru bunul imobil adus în garanţie, cu excepţia terenurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea Băncii);
 • Costuri cu poliţa de asigurare pentru risc financiar de neplată, pe care aveți posibilitatea de a o încheia cu un asigurator.
 • Taxele notariale şi de publicitate a garanţiilor;
 • Alte costuri datorate terţilor.

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista Green Home, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente şi nerezidente (conform Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat cu completările şi modificările ulterioare), care achiziționează, modernizează, extind sau construiesc locuințe rezidențiale certificate sau pre-certificate ca Locuințe Verzi (Green Homes) de către Romania Green Building Council (RoGBC).

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista Green Home, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Înainte de contractarea unui credit, vă rugăm sa acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

Alegerea monedei creditului: dacă obţineţi venituri în Lei și doriţi să contractaţi un credit în valută trebuie să aveţi în vedere faptul că moneda locala (Leu) se poate deprecia, astfel s-ar putea să plătiţi mai mulţi lei atunci cȃnd veţi cumpăra euro pentru achitarea ratei lunare. Vă recomandăm să contractaţi creditul în moneda în care obţineţi veniturile.

Dobândă variabilă este calculată și actualizată periodic în funcţie de un indice de referinţă (IRCC/Euribor), la care se adaugă marja fixă a Băncii. În timp, acest indice poate scădea sau crește, afectȃnd astfel rata lunară de plată.

De exemplu, dacă indicele de referinţă scade, suma lunară de plată este ajustată corespunzator și veţi plăti mai puţin. Pe de altă parte, indicele de referinţă poate crește, caz în care și dobȃnda la credit va crește, iar obligaţia lunară de plată se va mări și ea și astfel poate deveni dificilă rambursarea ratei lunare.

DAE (dobânda anuală efectivă): DAE este un bun instrument care vă ajută să comparaţi ofertele creditorilor și să o alegeţi pe cea mai avantajoasă pentru Dvs. din perspectiva tuturor costurilor creditului (dobȃnda, comisionul de analiză a dosarului de credit, comisionul anual de administrare a creditului și alte costuri, după caz).

Taxe și comisioane: acestea sunt cunoscute înca de la început, sunt încluse în contractul de credit și nu se pot modifica de către Bancă pe toată durata creditului; de asemenea, aveţi siguranţa că, pe parcursul creditului, nu vor exista alte costuri suplimentare decat cele mentionate deja în contract.

Valoarea totală plătibilă: este suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului, include toate sumele lunare de plată pe care le veţi achita la sfarsitul perioadei de creditare.

Suma lunară de rambursat: aceasta este compusă din principal și dobȃndă și puteţi alege între rambursare în rate lunare egale (anuităti - în primii ani veţi plăti lunar mai multa dobȃndă și mai puţin capital) sau rate lunare descrescătoare (în primii ani veţi plăti o sumă lunară mai mare, respectiv rambursaţi mai mult capital decȃt dobȃnda).

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă și ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Vă rugăm să aveţi grijă să efectuaţi plăţile lunare la timp, la data prevazută în graficul de rambursare, deoarece în caz contrar, veţi plăti dobȃnda penalizatoare. Întarzierile la plata ratei vor fi raportate la Centrala Riscului de Credit (pentru creditele în valoare de peste 20.000 Lei), iar dacă întȃrziaţi mai mult de 30 de zile, situaţia creditului Dvs. va fi transmisă și către bazele de date ale S.C. Biroul de Credit S.A, iar aceste informaţii ar putea sa va îngreuneze obţinerea de credite pe viitor.

Dacă v-ați hotărât să vă mutați în casa proprie și căutați un partener financiar care să facă lucrurile cât mai simple, VISTA BANK vă este aproape cu o echipă pregatită să vă asiste pe durata întregului proces de finanţare. Iar Programul Noua Casă vă aduce ca avantaje un credit imobiliar cu avans minim și costuri reduse, plus garanții din partea Statului Român. Aflați mai multe în secțiunile Termeni și Condiții și Condiții de eligibilitate de mai sus.

Avantaje:

 • Dobândă variabilă avantajoasă: IRCC + 2%/an marjă fixă
 • ZERO comisioane pentru analiză dosar și administrare credit
 • Valoarea maximă a creditului este de 119.000 EUR (în echivalent LEI) pentru locuințele noi
 • Avans minim de 5% sau 15% în funcție de tipul locuinței finanțate
 • Gamă largă de venituri acceptate
 • Plata ratelor direct prin Vista Internet și Mobile Banking, fără drumuri la bancă

Înainte de contractarea unui credit prin programul Noua Casă, vă rugăm sa acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

Dobânda variabilă: rata variabilă a dobȃnzii, este calculată și actualizată periodic în funcţie de un indice de referinţă (IRCC), la care se adaugă marja fixă a Băncii. În timp, acest indice poate scădea sau crește, afectȃnd astfel rata lunară de plată. De exemplu, dacă indicele de referinţă scade, suma lunară de plată este ajustată corespunzator și veţi plăti mai puţin. Pe de altă parte, indicele de referinţă poate crește, caz în care și dobânda la credit va crește, iar obligaţia lunară de plată se va mări și ea și astfel poate deveni dificilă rambursarea ratei lunare.

DAE (dobânda anuală efectivă): DAE este un bun instrument care vă ajută să comparaţi ofertele creditorilor și să o alegeţi pe cea mai avantajoasă pentru Dvs. din perspectiva tuturor costurilor creditului (dobȃnda, comisionul anual de gestiune datorat FNGCIMM, alte costuri, după caz).

Taxe și comisioane: acestea sunt cunoscute înca de la început, sunt incluse în contractul de credit și nu se pot modifica de către Banca pe toată durata creditului; de asemenea, aveţi siguranţa că, pe parcursul creditului, nu vor exista alte costuri suplimentare decȃt cele mentionaţe deja în contract.

Valoarea totală plătibilă: este suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului, include toate sumele lunare de plată pe care le veţi achita până la sfârșitul perioadei de creditare.

Suma lunară de rambursat: aceasta este compusă din principal și dobȃndă și puteţi alege între rambursare în rate lunare egale sau în rate lunare descrescătoare.

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Vă rugăm să aveţi grijă să efectuaţi plăţile lunare la timp, la data prevazută în graficul de rambursare, deoarece în caz contrar, veţi plăti dobândă penalizatoare. Întârzierile la plata ratei vor fi raportate la Centrala Riscului de Credit (pentru creditele în valoare de peste 20.000 Lei), iar dacă întârziați mai mult de 30 de zile, situaţia creditului Dvs. va fi transmisă și către bazele de date ale S.C. Biroul de Credit S.A, fapt care ar putea să vă îngreuneze obţinerea de credite pe viitor.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunile Termeni și Condiții și Condiții de eligibilitate de mai sus.

Dacă sunteți interesat(ă) de un credit Noua Casă de la Vista Bank, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Moneda: Lei

Valoarea minimă a creditului: 33.000 Lei

Valoarea maximă a creditului și avansul minim:

În funcție de tipul locuinței ce urmează a fi achiziționată, valoarea maximă a creditului este:

 • 66.500 euro, în echivalent lei, pentru orice tip de locuință finalizată, indiferent de vechime, al cărei preț este de până la maximum 70.000 euro, în echivalent lei. În acest caz, avansul minim necesar este de 5%. Finanțarea acordată de bancă acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.
 • între 59.500 euro și 119.000 euro, în echivalent lei, pentru locuințe finalizate noi/consolidate recepționate recent (recepția la terminarea lucrărilor de construcţii noi/ de intervenţie în vederea consolidării şi/sau a reducerii riscului seismic a fost facuta cu mai puțin de 5 ani înainte de data solicitării creditului), al căror preț este cuprins între 70.001 euro și maximum 140.000 euro, în echivalent lei. Avansul minim necesar este în acest caz de 15%. Finanțarea acordată de bancă acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.

Programul permite şi achiziționarea unor proprietăți cu valori ce depășesc 70.000 euro/ 140.000 euro, cu condiția achitării diferenței din surse proprii.

Important:

 • Conversia în lei se efectuează la cursul BNR din data încheierii promisiunii bilaterale de vânzare.
 • Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii
 • Locuinţa care se achiziţionează trebuie să dispună de certificat de performanţă energetică, cu încadrarea într-una din clasele A, B sau C de eficienţă energetică.
 • Obținerea creditului este condiționată de prezentarea unui raport de evaluare a garanțiilor, întocmit de un membru ANEVAR.
 • Locuințele construite prin programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) sunt acceptate la achiziție prin Programul Noua Casă, indiferent de vechime, conform încadrării în condițiile menționate mai sus.

Durata maximă: 30 ani

Rata dobȃnzii:

Dobȃndă variabilă pe toată durata creditului, după formula IRCC + Marjă Fixă 2%

Indicele de referinţă IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecărui an. Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Comisioane și alte costuri:

 • Comision de analiză dosar: 0 lei;
 • Comision anual de administrare a creditului: 0%;
 • Comision de rambursare anticipată: 0%;
 • Comision de gestiune datorat FNGCIMM și recuperat de la beneficiar: 0,15%/an aplicat la soldul finanțării garantate de stat;
 • Comision de analiză FNGCIMM (perceput numai în cazul promisiunii de garantare): 0,15%/an perceput la valoarea promisiunii de garantare;
 • Taxa de evaluare imobil, taxele de publicitate a garanţiilor (RNPM, notar/OCPI etc.), precum și primele de asigurare a imobilului finanţat vor fi achitate de client din surse proprii.

Garanţii:

 • Ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului achiziționat, constituită în favoarea Statului Romȃn, reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, și în favoarea Vista Bank (România) S.A., precum și interdicţie de înstrăinare timp de 5 ani de la data dobȃndirii și grevare cu alte sarcini pe toată perioada de creditare asupra imobilului achiziționat.
 • Garanția acordată de FNGCIMM, în numele și în contul Statului Român.
 • Constituirea în favoarea băncii a unui depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil indisponibilizat pe întreaga durată a finanţării;
 • Asigurarea obligatorie a locuinţelor (PAD) şi Asigurarea facultativă a imobilului, împotriva tuturor riscurilor, cesionate în favoarea Statului Român - reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice - şi a băncii, pe toată perioada de creditare, inclusiv dovada notificării cesiunii către asigurator.
 • Ipotecă reală mobiliară în favoarea băncii și a Statului Român, proporțional cu procentul de garantare, asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente ale beneficiarului deschise la Vista Bank (Romȃnia) S.A, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare.

Exemplu reprezentativ de calcul Dobânda Anuală Efectivă (DAE)

 • Pentru a vizualiza exemplu reprezentativ de calcul, vă rugăm să accesați acest link.

Dacă sunteți interesat(ă) de un credit Noua Casă de la Vista Bank, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente care la data solicitării creditului:

 • Nu deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul / soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul și momentul în care a fost dobândită SAU deţin în proprietate exclusivă ori împreună cu soţul / soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Programul Prima Casă/Noua Casă, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.
 • Achiziționează o singură locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului.
 • Dispun de avansul minim necesar, conform condițiilor Programului.
 • Dispun de suma ce va fi blocată în depozitul colateral constituit pentru garantarea dobânzii, indisponibil până la rambursarea integrală a creditului şi nepurtător de dobândă. Suma va reprezenta echivalentul a primelor 3 rate de dobândă.

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de credit Noua Casă de la Vista Bank, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente şi nerezidente (conform Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat cu completările şi modificările ulterioare).

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista Home ANL, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Înainte de contractarea unui credit, va rugam sa acordati atentie urmatoarelor aspecte:

 • Alegerea monedei creditului: Vă recomandăm să contractaţi creditul în moneda în care obţineţi veniturile.
 • Dobânda variabilă: rata variabilă a dobânzii, este calculata și actualizata periodic în functie de un indice de referinţă (IRCC), la care se adaugă marja fixa a Bancii. În timp, acest indice poate scadea sau creste, afectand astfel rata lunară de plată. De exemplu, dacă indicele de referinţă scade, suma lunară de plată este ajustată corespunzator și veţi plăti mai puţin. Pe de altă parte, indicele de referinţă poate creste, caz în care și dobânda la credit va creste, iar obligatia lunară de plată se va mări și ea și astfel poate deveni dificila rambursarea ratei lunare.
 • DAE (dobânda anuală efectivă): DAE este un bun instrument care vă ajută să comparaţi ofertele creditorilor și să o alegeţi pe cea mai avantajoasă pentru Dvs. din perspectiva tuturor costurilor creditului (dobânda, comisionul de analiză a dosarului de credit, comisionul anual de administrare a creditului și alte costuri, după caz).
 • Taxe și comisioane: acestea sunt cunoscute înca de la început, sunt incluse în contractul de credit și nu se pot modifica de către Bancă pe toată durata creditului; de asemenea, aveţi siguranţa că, pe parcursul creditului, nu vor exista alte costuri suplimentare decat cele mentionate deja în contract.
 • Valoarea totală plătibilă: este suma dintre valoarea creditului şi costul total al creditului, include toate sumele lunare de plată pe care le veţi achita la sfarsitul perioadei de creditare.
 • Suma lunară de rambursat: aceasta este compusă din principal și dobândă și puteţi alege între rambursare în rate lunare egale (anuitati - în primii ani veţi plăti lunar mai multa dobândă si mai puţin capital) sau rate lunare descrescătoare (in primii ani veţi plăti o sumă lunară mai mare, respectiv rambursati mai mult capital decat dobândă).

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Vă rugăm să aveţi grijă să efectuaţi plăţile lunare la timp, la data prevazută în graficul de rambursare, deoarece în caz contrar, veţi plăti dobândă penalizatoare. Întarzierile la plata ratei vor fi raportate la Centrala Riscului de Credit (pentru creditele în valoare de peste 20.000 Lei), iar dacă îmtârziaţi mai mult de 30 de zile, situaţia creditului Dvs. va fi transmisă și către bazele de date ale S.C. Biroul de Credit S.A, iar aceste informaţii ar putea să vă îngreuneze obţinerea de credite pe viitor.

Dacă sunteţi interesat să cumpăraţi o locuinta construita de către ANL prin intermediul „Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, la noi gasiti soluţia potrivita și o echipa pregatită să vă asiste pe durata întregului proces de finanţare.

Detaliile ofertei creditelor pentru investiţii imobiliare VISTA BANK sunt atent studiate pentru ca Dvs. sa beneficiati de cele mai competitive condiţii.

 • Venitul Dvs. este esential pentru determinarea sumei creditului pe care o puteţi accesa
 • Aveţi o perioadă lungă de rambursare – creditul poate fi plătit pe o durată de pana la 35 ani.

Valoarea creditului:

 • Minimum 33.000 Lei
 • Contribuţie proprie minim 15% din preţ sau din valoarea devizului estimativ
 • Suma finanţată poate fi de până la 85% din valoarea garanţiei

Moneda: Lei

Durata creditului: maximum până la 420 luni (35 ani).

Modalităţi de rambursare a creditului:

 • Până la 420 Rate Lunare egale (anuităţi) compuse din principal și dobândă
 • Până la 420 Rate Lunare descrescătoare compuse din principal și dobândă

Tipurile de rată a dobânzii disponibile:

Credite în Lei - Rata dobânzii:

Variabilă pe toată durata creditului, după formula IRCC + Marjă Fixă 2,8 p.p

Indicele de referinţă IRCC este revizuibil trimestrial, în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, în lunile Ianuarie, Aprilie, Iulie, Octombrie ale fiecărui an.

Exemplu reprezentativ Vista Home ANL

Vă rugăm să accesați acest link.

Garanţii:

 • Ipotecă asupra unui bun imobil
 • Ipotecă reală mobiliară asupra conturilor curente ale Împrumutatului/ Garanţilor deschise la Vista Bank (România) S.A.
 • Ipotecă reală mobiliară asupra poliţei/ contractului de asigurare de incendiu și alte calamităţi a bunului imobil ipotecat (obligatorie, cu excepţia terenurilor).

Comisioane:

 • Comision de analiză dosar: 300 LEI sumă fixă, se plăteşte o singură dată, la semnarea contractului de credit, din surse proprii;
 • Comisionul anual de administrare a creditului: 200 lei pe an aplicabil la soldul creditului, nu este inclus în rate; comisionul este datorat anual creditorului pentru administrarea creditului;
 • Comision Unic în valoare de 25 (douăzecişicinci) Euro în echivalent LEI, pentru servicii solicitate în mod expres de client pe durata creditului şi pentru care este necesar acordul Băncii, respectiv emiterea de: acord de închiriere/ comodat, acord de alipire, acord de dezmembrare, acord de demolare, acord de construire, acord pentru schimbarea unităţii teritoriale a Băncii.

Banca îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment această ofertă, urmând ca noile condiţii să fie comunicate Clienţilor săi, prin afişare la sediul unităţilor Băncii, cu excepţia ofertelor înaintate clienţilor conform normelor legale în vigoare.

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Posibile costuri suplimentare:

Vă rugăm să aveţi în vedere că pentru a contracta un credit pentru investiţii imobiliare, pot exista costuri suplimentare, care nu sunt incluse în costul total al creditului; în cazul în care o parte din aceste costuri sunt anterioare încheierii contractului, acestea trebuie achitate indiferent dacă se încheie sau nu contractul de credit.

Aceste costuri suplimentare pot fi, de exemplu:

 • Taxa de evaluare a bunului imobil (obţinerea creditului este condiţionată de prezentarea unui raport de evaluare a bunului imobil, întocmit de către un evaluator autorizat); costul cu evaluarea ar putea fi începând de la 80 Euro la care se adaugă TVA, plătibil în echivalent Lei către evaluatorul autorizat;
 • Costuri cu poliţa de asigurare a bunului imobil (obţinerea creditului conform clauzelor si condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unei poliţe de asigurare de incendiu şi alte calamităţi pentru bunul imobil adus în garanţie, cu excepţia terenurilor şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea Băncii);
 • Taxele notariale şi de publicitate a garanţiilor;
 • Alte costuri datorate terţilor.

Dacă sunteți interesat(ă) de creditul Vista Home ANL, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Împrumutaţii pot fi:

Persoane fizice rezidente şi nerezidente (conform Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat cu completările şi modificările ulterioare).

Categoria persoanelor fizice poate cuprinde:

 • salariaţi ai unor companii private sau publice
 • liber profesionişti
 • oameni de afaceri (asociaţi, acţionari)
 • persoane fizice care obţin venituri din activităţi independente
 • pensionari

Vârsta:

 • minim 21 ani (la data depunerii cererii de credit);
 • pentru venituri din salarii sau asimilate: maxim varsta de pensionare pentru femei/barbati, la sfarsitul perioadei de creditare;
 • pentru alte venituri (inclusiv pensii): maxim 70 ani, la sfarsitul perioadei de creditare.

Surse de venituri acceptate:

 • Salarii
 • Pensii
 • Venituri din libera practică
 • Venituri din activităţi independente
 • Venituri din drepturi de autor
 • Chirii
 • Dividende
 • Comisioane din vânzări/ asigurări/ intermedieri
 • Pensii de urmaş
 • Rente viagere
 • Contracte de mandat
 • Contracte de management
 • Contracte de administrare
 • Contracte de reprezentare
 • Venituri ale navigatorilor

Dacă sunteți interesat(ă) de Vista Auto, vă rugăm să completați formularul de mai jos și vă vom contacta în cel mai scurt timp:

Dacă v-aţi saturat de înghesuiala din mijloacele de transport în comun sau v-aţi propus să exploraţi regiunile frumoase ale ţării cu mașina visurilor dvs., atunci creditul Vista Auto pentru achiziţionarea de mașini noi, este potrivit pentru dvs. Astfel, vă veţi putea planifica vacanţe îndelungate alături de prietenii dvs., iar toţi vă vor admira mașina cea nouă.

 • Puteţi obţine un credit în Euro sau Dolari în funcţie de necesităţile și veniturile Dvs.
 • Puteţi mări valoarea finanţată cu ajutorul rudelor de gradul I ce vor fi Co-Debitori
 • Zero comisioane de administrare a creditului, singura plată va fi rata lunară;
 • Veţi fi proprietarul autovehiculului de la început;

Mașina dvs. beneficiaza de avantajele poliţei de asigurare tip CASCO.

Cu ajutorul creditului Vista Auto vă puteți achiziționa mai repede autoturismul dorit. Astfel, vă veți putea bucura imediat de confortul noii dumneavoastră mașini în călătoriile cu familia, excursiile cu prietenii sau în drumurile de zi cu zi.

 • Puteţi obţine un credit în Lei sau Euro în funcţie de necesităţile și veniturile dumneavoastră;
 • Puteţi mări valoarea finanţată cu ajutorul rudelor de gradul I ce vor fi co-debitori;
 • Zero comisioane de administrare a creditului, singura plată va fi rata lunară;
 • Veţi fi proprietarul autovehiculului de la început.

Mașina dumneavoastră beneficiază de avantajele poliţei de asigurare tip CASCO.

Împrumutat: Persoane fizice.

Scop: Dobȃndirea ori menţinerea dreptului de proprietate asupra unui autovehicul

Valoarea creditului:

Suma maximă admisă este de:

 • Pȃnă la 75% din valoarea de achiziţie a autovehiculului dar nu mai mult de:
  • 50.000 Euro pentru creditele denominate în Euro
  • 220.000 Lei pentru creditele denominate în Lei.

În cazul preluării de credite de consum acordate în scopul dobȃndirii ori menţinerii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul contractate de la alte instituţii financiare sau de la Bancă – pȃnă la 100% din soldul plus dobȃnzile și comisioanele aferente, dar nu mai mult de 75% din valoarea de achiziţie a autovehiculului și de limita maximă admisă pentru acest produs.

Valuta: Lei sau EUR.

Durata creditului: maximum pana la 60 luni (5 ani).

Modalitaţi de rambursare a creditului:

 • Pâna la 60 Rate Lunare egale (anuităţi) compuse din principal și dobȃndă
 • Pâna la 60 Rate Lunare descrescătoare compuse din principal și dobȃndă

Rata dobȃnzii (variabilă): se modifică dupa urmatoarea formula de calcul:

 • Pentru credite denominate în EUR: EURIBOR la 3 Luni + Marjă Fixă 8,5 pp
 • Pentru credite denominate în LEI: IRCC + Marjă Fixă 8,5 pp

Garanţii:

 • Gaj fără deposedare asupra automobilului cumpărat
 • Cesionarea asigurării (CASCO) automobilului cumpărat
 • Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente ale Împrumutatului deschise la Vista Bank (Romȃnia) SA

Comisioane și alte costuri:

 • Comision de analiză dosar – 300 Euro în suma fixă, indiferent de suma creditului; Comisionul va fi perceput în Euro pentru creditele denominate în Euro și în echivalent Lei, la cursul BNR din ziua plăţii pentru creditele denominate în Lei. Comisionul va fi perceput doar dacă se acordă creditul și se plătește de către Împrumutat la semnarea contractelor, din surse proprii;
 • Comision Unic în valoare de 25 Euro, pentru servicii solicitate în mod expres de client pe durata creditului și pentru care este necesar acordul Băncii, respectiv emiterea de: acord de închiriere/ comodat. Comisionul va fi perceput în Euro pentru creditele denominate în Euro și în echivalent Lei, la cursul BNR din ziua plăţii pentru creditele denominate în Lei;

Banca va percepe de la împrumutat orice costuri solicitate de către terţe părţi în legătură cu încheierea şi executarea contractului (de ex. Poliţa de asigurare, costuri de înregistrare a garanţiilor etc.).

Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă și ale cursului valutar ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs.

Exemplu reprezentativ de calcul Dobânda Anuală Efectivă (DAE):

Pentru un credit în valoare de 45.000 Lei, pe o durată de 5 ani.
Rata lunară va fi de 1055,49 Lei.
Dobȃndă variabilă de 14,36% p.a. (estimată folosind IRCC + Marjă Fixă 8,5 p.p).
Dobȃnda Anuală Efectivă (DAE): 17,09%.
Rambursare în rate lunare egale (anuităţi) compuse din principal și dobȃndă.
Valoarea totală plătibilă va fi 64,814.36 Lei, iar costul total de rambursat va fi de 19,814.36 Lei și include comisionul de analiză dosar de 300 euro în echivalent Lei.
Pentru exemplul de mai sus s-a considerat un curs valutar mediu estimativ 1 EUR = 4,95 LEI.

Valoarea indicelui de referinţă IRCC folosit este 5,86% valabil la data de 1 Iulie 2024.

Obţinerea creditului conform clauzelor și condiţiilor convenite este condiţionată de încheierea unei poliţe de asigurare tip CASCO pentru automobilul finanţat, cu o valoare de minim 100% din valoarea acestuia şi cesionarea drepturilor de despăgubire în favoarea Băncii. Alte costuri datorate terţilor nu sunt cunoscute de creditor și, în consecinţă, nu sunt incluse în DAE. Posibilele fluctuaţii ale indicelui de referinţă ar putea afecta suma care trebuie plătită de Dvs. Fluctuaţia veniturilor Dvs. poate conduce la afectarea posibilităţii de plată a ratelor la credit.

Pentru mai multe detalii vizitaţi cea mai apropiată sucursală Vista Bank!

Prenume*
Nume*
Adresă de E-mail*
Telefon*
Localitate*
Alege sucursala*
Mesaj

Completarea campurilor marcate cu * este obligatorie.

Trimite
Când un business e activ 24 de ore pe zi. Chiar și în weekend.
Testează noua generație de aplicații online - Vista Internet și Mobile Banking.
Soluții moderne pentru nevoile tale personale și de business.
Mai multe
Asistență Clienți
Agenții noștri dedicați sunt disponibili oricând.
INTRĂ ÎN CONTACT
Deschide un Cont
Deschide-ți contul, și noi îți vom deschide lumea finanțelor.
Cont nou
Credit Ipotecar
O casă pentru familia ta.
CERE O OFERTĂ
Noi, Vista Bank, punem egal între interacțiunea umană și cea profesională. Dialogul tău cu banca înseamnă, de fapt, dialog între oameni. În fiecare zi ne propunem să fim banca importantă din viața ta și a afacerii tale. Să fim mai aproape, mai prompți, mai puternici. Să valorificăm experiența și parteneriatul nostru pentru a construi împreună oportunități viitoare. Cu noi, proiectele tale sunt întotdeauna pe mâini bune.

Pentru că noi facem bankingul uman.

La dispoziția ta,

Vista Bank
#closer #faster #stronger