Notificare Generala privind Datele Personale

1. Cine suntem

VISTA BANK (ROMANIA) S.A., cu sediul social in Strada Emanoil Porumbaru 90-92, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod unic de inscriere 10556861, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 4436/1998 ("Banca", "Vista Bank", "noi", " a noastră" sau "noua") respecta confidențialitatea datelor. Acest anunț descrie datele personale pe care le colectăm, motivele pentru colectarea și utilizarea informațiilor și cui furnizăm datele dumneavoastra personale.

2. Ce fel de date personale procesam

Banca este un operator al datelor cu caracter personal pe care dumneavoastră (persoana vizată) le furnizați. Ca si client potențial sau existent (client persoana fizica, beneficiar efectiv, garant sau reprezentant desemnat), Banca colectează, utilizează și dezvăluie următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • Date personale cum ar fi numele dvs., numărul de identificare (CNP), data nașterii, documentele privind cunoasterea clientelei (inclusiv o copie a cărții de identitate naționale sau a pașaportului) și date de contact;
 • Informații financiare, inclusiv înregistrări privind plățile și tranzacțiile, informații despre activele aflate in posesia dumneavoastra precum și informații referitoare la impozite;
 • Detalii despre interacțiunile noastre cu dumneavoastra precum si despre produsele și serviciile pe care le utilizați (inclusiv, fără limitare, înregistrări ale apelurilor telefonice dintre dv si noi).
 • Datele transmise de browserul dumneavoastra in momentul in care accesați pagina noastra de internet și înregistrate automat de serverul nostru, inclusiv data și ora accesului, numele fișierului accesat, precum și volumul de date transmis și performanța accesului, browserul dvs. de internet, limbajul browserului și domeniul solicitant precum si adresa IP (datele suplimentare vor fi înregistrate numai prin intermediul site- ului nostru dacă divulgarea se face în mod voluntar, de exemplu, în cursul unei înregistrări sau al unei solicitări); si
 • In anumite cazuri, în funcție de produsul sau serviciul pe care vi-l furnizăm, date personale sensibile, cum ar fi opinii politice sau afilieri, informații de sănătate, rasă sau origine etnică, convingeri religioase sau filosofice și, în măsura legal posibilă, infracțiunile comise sau presupuse a fi comise.

Dacă este relevant pentru produsele și serviciile pe care vi le oferim, putem, de asemenea, să colectăm informații despre deținătorii de carduri suplimentare sau despre titularii de cont, partenerii de afaceri (inclusiv alți acționari sau beneficiari efectivi), persoane aflate în întreținere sau membri ai familiei, reprezentanți și agenți. Înainte de a ne furniza datele personale, trebuie să furnizați o copie a acestui anunț acestor persoane pentru a fi avizate.

3. De ce avem nevoie de aceste informatii

Avem nevoie de datele dvs. personale realizarea următoarelor activitati si servicii:

 • Inrolarea dumneavoastra ca si client si ofertarea produselor si serviciilor noastre;
 • Gestionarea relatiei comerciale precum si a comunicarilor catre dumneavoastra in legatura cu produsele si serviciile achizitionate de la noi si apartenerilor nostrii de afaceri;
 • Ne ajutați să aflam mai multe despre dvs. în calitate de client, despre satisfactia privind produsele și serviciile pe care le primiți precum și despre alte produse și servicii pe care ați putea fi interesați să le primiți;
 • Sa va contactam in vederea actiunilor de marketing direct privind produsele și serviciile despre care credem că vă interesează, inclusiv cele oferite de noi și partenerii noștri de afaceri, precum și facilitarea concursurilor și promoțiilor, în cazul în care avem consimțământul dvs. prealabil în acest sens;
 • Pentru indeplinirea obligațiilor prevazute de reglementarile in vigoare;
 • Asigurarea securitatii clienților noștri, a angajaților precum și a altor părți interesate;
 • Procesul de creditare;
 • Pentru asigurarea prudentialitatii managementul operațional al Bancii (inclusiv managementul creditului și al riscului, asigurarile, auditul și scopuri administrative similare) si
 • Orice alte scopuri necesare îndeplinirii îndatoririlor noastre de reglementare și contractuale

În plus, prelucrarea datelor dvs. personale poate fi făcută de noi în lumina unor interese legitime specifice, cum ar fi:

 • Prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea terorismului, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale,
 • In legătură cu orice reclamații, acțiuni sau proceduri (inclusiv, dar fără a se limita la, redactarea și revizuirea documentelor, documentația tranzacțiilor, obținerea consultanței juridice și facilitarea soluționării litigiilor) și / sau protejarea și executarea drepturilor și obligațiilor contractuale și legale;
 • Asistență în domeniul aplicării legii și a investigațiilor efectuate de către autoritățile competente (inclusiv, dar fără a se limita la, furnizarea de informatii către organismele de reglementare, efectuarea de controale de audit, supraveghere și investigație sau a procedurilor de ’due diligence’ pentru clienți);
 • Gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri pentru a ne proiecta produsele, a înțelege comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și pentru a revizui, dezvolta și îmbunătăți calitățea produselor și serviciilor noastre.

Aceste interese pot fi avute in vedere, chiar dacă nu mentineti un cont deschis la noi, sau ne-am încheiat relatia comerciala, pentru intreaga perioada prevăzută de lege sau în scopul exercitării sau apărării unei creanțe legale.

Aveți dreptul să vă opuneți unor astfel de interese legitime și ne vom ocupa de solicitarea dvs. de la caz la caz.

4. Ce facem cu aceste informatii

Datele dvs. personale sunt prelucrate în sediul Bancii in ROMÂNIA. Găzduirea și stocarea datelor dvs. are loc în România.

Este posibila transmiterea informatiilor dumneavoastra personale catre alti parteneri in urmatoarele conditii:

 • Terțe părți care acționează în numele dvs. sau implicate în alt mod într-o tranzacție cu dvs., inclusiv: o parte care dobândește sau implică riscuri în sau în legătură cu tranzacția; beneficiarii plăților, beneficiarii reali, detinatorii cont, intermediari, băncile corespondente; case de compensare și sisteme de compensare sau de decontare; societăți specializate sau instituții de plată, cum ar fi SWIFT; (dacă dețineți un card de debit sau de credit cu noi) scheme de plata cu carduri, procesatorii de carduri, call center de asistență pentru carduri și alți furnizori de plăți și platforme de carduri; alte instituții financiare, agenții de creditare sau birouri de credit (în scopul obținerii sau furnizării de referințe de credit); orice administrator de fond al terților care vă oferă servicii de gestionare a activelor; și orice broker / intermediar căruia îi oferim recomandări;
 • Părțile terțe care oferă servicii pentru noi și alți furnizori, cum ar fi furnizorii de servicii IT și de găzduire echipamente, furnizorii de marketing, serviciile de comunicații și furnizorii de servicii de tipărire, colectarea creantelor, urmărirea si recuperarea datoriilor, prevenirea fraudei, procesarea plăților și agențiile de referință pentru credite (iar atunci când facem acest lucru luăm măsuri pentru a ne asigura că respectă standardele noastre de securitate a datelor, astfel încât datele dvs. personale să rămână sigure);
 • Părțile terțe, inclusiv potențialii cumpărători care primesc informații în contextul vânzării sau vânzării propuse a afacerii noastre sau al unei reorganizări (și atunci când facem acest lucru luăm măsuri pentru a garanta că astfel de potențiali cumpărători păstrează datele securizate);
 • Din când în când, autorități publice, autorități de reglementare sau organisme guvernamentale, inclusiv atunci când acest lucru este impus de lege sau reglementari sau când aceste autorități sau organe ne solicită acest lucru, Afiliații noștri din grup sau orice altă terță parte căruia este necesară divulgarea datelor cu caracter personal pentru a ne îndeplini îndatoririle contractuale sau legale sau interesul nostru legitim.

5. Care sunt bazele legale?

Noi prelucrăm datele dvs. personale pentru ca să ne îndeplinim obligația contractuală de a vă furniza produsul și/sau serviciile pe care le-ați achiziționat sau intenționați să le achiziționati, avem o obligație legală de procesare, putem justifica un interes legitim ridicat în acest sens sau pe baza consimţământului dumneavoastră.

6. Care sunt drepturile dumneavoastra?

În calitate de persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment cu o notificare formală, în conformitate cu datele de contact menționate mai jos, pentru a vă exercita drepturile în conformitate cu Regulamentul general de protecție a datelor 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului ("GDPR").

Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 • Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau finalizarea incompletelor (dreptul de acces, art. 16 GDPR).
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, informațiile referitoare la cererea de ștergere (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR) față de alți controlori.
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR).
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit in regim automat și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR).
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor pentru a le opri (dreptul la obiecții, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

În cazul în care doriți să ne contactați pentru orice motiv pentru a afla mai multe despre modul în care am gestionat datele dvs. personale sau pentru a vă folosi drepturile dvs., vă rugăm să contactați Ofiterul pentru Protecția Datelor la urmatoarea adresa electronica protectiadatelorvistabank.ro sau în scris la VISTA BANK (ROMANIA) SA, Str. Emanoil Porumbaru 90-92, Sector 1, București, România. Responsabilul nostru pentru protecția datelor va examina apoi plângerea dvs. și va colabora cu dvs. pentru a rezolva problema.

7. Luarea deciziei automate (inclusiv realizarea profilului)

Vista Bank utilizează mijloace automate de procesare, inclusiv profiluri pentru determinarea eligibilității și a bonității.

În calitatea sa de instituție financiară bancară, Vista Bank este supusă mai multor obligații legale, inclusiv cele în ceea ce privește evaluarea clienților săi în scopul determinării eligibilității și a bonității acestora, care trebuie realizată înainte de a intra într-o relație de afaceri cu acestia.

Vista Bank vă va prelucra datele personale, așa cum le-ați furnizat direct sau colectate de la aceste părți, cum ar fi Biroul de Credit sau autoritățile fiscale sau alte surse legale terțe, în scopul efectuării evaluării noastre de bonitate. Înainte de încheierea contractului aferent produselor si serviciilor achizitionate de catre dumneavoastra, Vista Bank trebuie să evalueze dacă aveți sau nu capacitatea de a vă califica pentru un anumit produs bancar și, astfel, acest tip de procesare ne va ajuta să luăm o decizie corectă și legală. În continuare, Vista Bank vă va procesa automat datele personale, pentru a determina condițiile din profilul de risc al clientului.

Toate luările de decizii și profilul automat efectuate de Vista Bank iau în considerare obligațiile legale la care Vista Bank se supune, în calitatea sa de instituție financiară bancară. Acest tip de procesare va fi efectuată de Vista Bank numai dacă:

 • Este necesar pentru încheierea și îndeplinirea contractului de produse și servicii financiare cu dvs.;
 • Se aplică în conformitate cu legislația aplicabilă Vista Bank;
 • Se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Aveți dreptul să primiți informații suplimentare cu privire la logica din spatele unei astfel de procesări automate, precum și în legătură cu efectele și consecințele sale juridice. La cererea dvs., bonitatea dvs. și tipul de produs și / sau serviciu eligibil al Vista Bank pot fi evaluate cu implicare umană în plus față de profilul dvs. obținut prin mijloace automate.

8. Care este durata pastrarii datelor personale?

Noi prelucrăm datele dvs. personale pe întreaga perioadă necesară atingerea scopurilor pentru care a fost colectată, cu excepția cazului în care există o cerință legală de a păstra datele mai mult timp sau putem justifica un interes legitim în acest sens.

9. Sunt datele dumneavoastra in siguranta la VISTA BANK?

Avem la dispoziție măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat sau ilegal la datele personale pe care ni le-ați furnizat. Deoarece nu se poate garanta securitatea completă a datelor pentru comunicarea prin e-mailuri, mesagerie instantanee și mijloace de comunicare similare, vă recomandăm să trimiteți orice informații deosebit de confidențiale printr-un mijloc sigur.

10. Date Transferate in afara spatiului Uniunii Europene Union/ Comunitatea Economica Europeana

Vista Bank face parte dintr-o afacere globală. Putem transfera sau dezvălui datele cu caracter personal pe care le colectăm în legătură cu dvs. destinatarilor din alte țări decât România. Atunci când transferăm sau dezvăluim datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European, respectăm cerințele legale aplicabile care oferă garanții adecvate pentru transferul datelor cu caracter personal.

11. Actualizari ale Notificarii

Această notificare de confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările din practicile noastre de confidențialitate. Vă vom notifica prin mijloacele de comunicare convenite/ indicate despre orice modificări semnificative ale Notificării noastre de confidențialitate și vom indica în partea de jos a anunțului (Versiunea, Data) când a fost actualizat cel mai recent. Dacă actualizăm această notificare de confidențialitate, în anumite circumstanțe, vă putem solicita consimțământul.

Am nevoie de un cont curent.
MAI MULTE
Îmi doresc o casă.
MAI MULTE
Afacerea mea are nevoie de finanțare.
MAI MULTE
Vreau să economisesc.
MAI MULTE
Când un business e activ 24 de ore pe zi. Chiar și în weekend.
Testează noua generație de aplicații online - Vista Internet și Mobile Banking.
Soluții moderne pentru nevoile tale personale și de business.
Mai multe
Asistență Clienți
Agenții noștri dedicați sunt disponibili oricând.
INTRĂ ÎN CONTACT
Deschide un Cont
Deschide-ți contul, și noi îți vom deschide lumea finanțelor.
Cont nou
Credit Ipotecar
O casă pentru familia ta.
CERE O OFERTĂ
Noi, Vista Bank, punem egal între interacțiunea umană și cea profesională. Dialogul tău cu banca înseamnă, de fapt, dialog între oameni. În fiecare zi ne propunem să fim banca importantă din viața ta și a afacerii tale. Să fim mai aproape, mai prompți, mai puternici. Să valorificăm experiența și parteneriatul nostru pentru a construi împreună oportunități viitoare. Cu noi, proiectele tale sunt întotdeauna pe mâini bune.

Pentru că noi facem bankingul uman.

La dispoziția ta,

Vista Bank
#closer #faster #stronger